Hypotheek Berekenen - 2024

Met de onderstaande hypotheek calculator kunt u online de bruto en netto maandlasten van uw hypotheek berekenen. Voor verdere toelichting op de calculator zie onderaan deze pagina.

Hypotheekgegevens algemeen
Totaal hypotheekbedrag {{totaalHypotheek}}
Aantal (deel)hypotheken
WOZ-waarde woning
Hypotheek 1
Hypotheekbedrag
Hypotheekvorm
Startjaar
Overgangsregeling
Looptijd (jaren)
Rente per jaar %
Verwacht rendement per jaar %
Hypotheek 2
Hypotheekbedrag
Hypotheekvorm
Startjaar
Overgangsregeling
Looptijd (jaren)
Rente per jaar %
Verwacht rendement per jaar %
Hypotheek 3
Hypotheekbedrag
Hypotheekvorm
Startjaar
Overgangsregeling
Looptijd (jaren)
Rente per jaar %
Verwacht rendement per jaar %
Bruto inkomen per jaar
Inkomen
Inkomen partner
Hypotheek berekenen resultaat
  • Maandlasten
  • Jaarlasten
  • Hypotheek 1
  • Hypotheek 2
  • Hypotheek 3

Berekenen hypotheek maandlasten - algemeen

Selecteer het door u gewenste hypotheek bedrag, WOZ-waarde van de woning, de hypotheekvorm, het startjaar van de hypotheek, de looptijd en de hypotheekrente. De maandlasten en totale hypotheeklasten worden direct berekend als u de gegevens invult. Voor de beleggingshypotheek kunt u ook het verwachte rendement aangeven. Om een goed inzicht te krijgen in de netto maandlasten wordt u geadviseerd om de bruto inkomens correct in te vullen.

Berekenen rentewijzigingen, extra aflossen en extra inleggen

U kunt de lasten van een hypotheek berekenen inclusief rentewijzigingen. Dit is bijvoorbeeld handig als de rentevaste periode van uw hypotheek afloopt. Verder kunt bij lineaire, annuitaire en aflossingsvrije hypotheken de hypotheeklasten berekenen met tussentijdse aflossingen. U kunt daarbij verschillende aflosbedragen opgeven per jaar. Bij spaar- en beleggingshypotheken kunt u een extra premie-inleg opgeven. Let op: bij de meeste hypotheekverstrekkers kunt u niet meer dan 10 tot 20% per jaar boetevrij aflossen. Daarnaast is extra inleg gebonden aan fiscale regels.

Maandlasten berekenen voor meerdere hypotheken

U kunt ervoor kiezen om een berekening te maken voor één, twee of drie hypotheken, zodat u bijvoorbeeld de maandlasten van een lening kunt berekenen die bestaat uit een verschillende hypotheekvormen met een verschillend startjaar, andere looptijd of hypotheekrente. U kunt dus bijvoorbeeld ook een verhuissituatie doorrekenen waarbij er een bestaande hypotheek wordt 'meegenomen' naar de volgende woning en er daarnaast nog een nieuwe hypotheek moet worden afgesloten. Selecteer bij Aantal (deel)hypotheken het gewenst aantal hypotheken waarmee u wilt gaan rekenen.

Toelichting op de hypotheek berekeningen

De getoonde maandlasten in de jaartabellen zijn de gemiddelden gedurende het jaar. De berekening van de netto hypotheeklasten zijn gebaseerd op de Nederlandse belastingschalen en eigenwoningforfait regels van 2003 tot en met 2024 (vanaf 2005 volgens de Wet Hillen). Voor de jaren vanaf 2025 worden de belastingschalen en regels van 2024 gebruikt bij de hypotheek berekeningen, waarbij er is rekening gehouden met de jaarlijkse 3 procent hypotheekrenteaftrek vermindering voor de hoogste belastingschaal tot 2023. Voor de jaren voor 2003 worden de belastingschalen en regels van 2003 gebruikt. Uitgangspunt is dat de hypotheeknemer(s) jonger is/zijn dan 65 jaar. De berekeningen zijn exclusief overlijdensrisicoverzekering en andere verzekeringen, provisies en verdere kosten. De regels over de maximale hypotheek worden buiten beschouwing gelaten, hiervoor kunt u de Maximale Hypotheek Calculator gebruiken.

Hypotheekrenteaftrek

Vanaf 2013 is de hypotheekrente alleen nog aftrekbaar als er tenminste annuïtair wordt afgelost, zoals bij een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Bij nieuwe hypotheken afgesloten vanaf 2013 is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar als er niet wordt afgelost, zoals bijvoorbeeld bij een aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek of beleggingshypotheek. Van de hypotheekrente die u aan uw hypotheekvertrekker betaalt, zult u niets meer via de belasting kunnen terugkrijgen. Indien zo een hypotheek van voor 2012 wordt overgesloten in of na 2013, dan is de hypotheekrente nog wel steeds aftrekbaar. Deze regels zijn verwerkt in de berekening op deze site. Voor alle bovengenoemde hypotheken die afgesloten zijn voor 2013 is hypotheekrente aftrekbaar.

Hypotheekrenteaftrek in 2024

In 2024 is de hypotheekrenteaftrek 36,97$%

Alternatieve Hypotheeklasten Calculators

Wilt u de maandlasten berekenen van enkel een nog af te sluiten annuitaire of lineaire hypotheek, dan kunt u ook de Annuïtaire Hypotheek Maandlasten Calculator of de Lineaire Hypotheek Maandlasten Calculator gebruiken.