Hypotheek Berekenen - 2018

Met de onderstaande hypotheek calculator kunt u online de bruto en netto maandlasten van uw hypotheek berekenen. Voor verdere toelichting op de calculator zie onderaan deze pagina.

Hypotheekgegevens algemeen
Totaal hypotheekbedrag {{totaalHypotheek}}
Aantal (deel)hypotheken
WOZ-waarde woning
Hypotheek 1
Hypotheekbedrag
Hypotheekvorm
Startjaar
Overgangsregeling
Looptijd (jaren)
Rente per jaar %
Verwacht rendement per jaar %
Hypotheek 2
Hypotheekbedrag
Hypotheekvorm
Startjaar
Overgangsregeling
Looptijd (jaren)
Rente per jaar %
Verwacht rendement per jaar %
Hypotheek 3
Hypotheekbedrag
Hypotheekvorm
Startjaar
Overgangsregeling
Looptijd (jaren)
Rente per jaar %
Verwacht rendement per jaar %
Bruto inkomen per jaar
Inkomen
Inkomen partner
Hypotheek berekenen resultaat
  • Totaal
  • Hypotheek 1
  • Hypotheek 2
  • Hypotheek 3

Berekenen hypotheek maandlasten - algemeen

Selecteer het door u gewenste hypotheek bedrag, WOZ-waarde van de woning, de hypotheekvorm, het startjaar van de hypotheek, de looptijd en de hypotheekrente. De maandlasten en totale hypotheeklasten worden direct berekend als u de gegevens invult. Voor de beleggingshypotheek kunt u ook het verwachte rendement aangeven. Om een goed inzicht te krijgen in de netto maandlasten wordt u geadviseerd om de bruto inkomens correct in te vullen.

Berekenen rentewijzigingen, extra aflossen en extra inleggen

U kunt de lasten van een hypotheek berekenen inclusief rentewijzigingen. Dit is bijvoorbeeld handig als de rentevaste periode van uw hypotheek afloopt. Verder kunt bij lineaire, annuitaire en aflossingsvrije hypotheken de hypotheeklasten berekenen met tussentijdse aflossingen. U kunt daarbij verschillende aflosbedragen opgeven per jaar. Bij spaar- en beleggingshypotheken kunt u een extra premie-inleg opgeven. Let op: bij de meeste hypotheekverstrekkers kunt u niet meer dan 10 tot 20% per jaar boetevrij aflossen. Daarnaast is extra inleg gebonden aan fiscale regels.

Maandlasten berekenen voor meerdere hypotheken

U kunt ervoor kiezen om een berekening te maken voor één, twee of drie hypotheken, zodat u bijvoorbeeld de maandlasten van een lening kunt berekenen die bestaat uit een verschillende hypotheekvormen met een verschillend startjaar, andere looptijd of hypotheekrente. U kunt dus bijvoorbeeld ook een verhuissituatie doorrekenen waarbij er een bestaande hypotheek wordt 'meegenomen' naar de volgende woning en er daarnaast nog een nieuwe hypotheek moet worden afgesloten. Selecteer bij Aantal (deel)hypotheken het gewenst aantal hypotheken waarmee u wilt gaan rekenen.

Toelichting op de hypotheek berekeningen

ADe getoonde maandlasten in de jaartabellen zijn de gemiddelden gedurende het jaar. De berekening van de netto hypotheeklasten zijn gebaseerd op de Nederlandse belastingschalen en eigenwoningforfait regels van 2003 tot en met 2018 (vanaf 2005 volgens de Wet Hillen). Voor de jaren vanaf 2019 worden de belastingschalen en regels van 2018 gebruikt bij de hypotheek berekeningen, waarbij er is rekening gehouden met de jaarlijkse 0,5 procent hypotheekrenteaftrek vermindering voor de hoogste belastingschaal. Voor de jaren voor 2003 worden de belastingschalen en regels van 2003 gebruikt. Uitgangspunt is dat de hypotheeknemer(s) jonger is/zijn dan 65 jaar. De berekeningen zijn exclusief overlijdensrisicoverzekering en andere verzekeringen, provisies en verdere kosten. De regels over de maximale hypotheek worden buiten beschouwing gelaten, hiervoor kunt u de Maximale Hypotheek Calculator gebruiken.

Hypotheekrenteaftrek

Indien een hypotheek wordt afgesloten in 2013 of later, dan is de hypotheekrente alleen nog aftrekbaar als er tenminste annuïtair wordt afgelost. De hypotheekrente van een annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek blijft dus fiscaal aftrekbaar. De hypotheekrente is niet meer fiscaal aftrekbaar bij een nieuw afgesloten hypotheek waarbij niet wordt afgelost, zoals bijvoorbeeld bij de aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek en beleggingshypotheek. Van de hypotheekrente die u aan uw hypotheekvertrekker betaalt, zult u niets meer via de belasting kunnen terugkrijgen. Indien een hypotheek van voor 2012 wordt overgesloten in of na 2013, dan is de hypotheekrente voor de drie bovengenoemende hypotheken is dan ook nog steeds aftrekbaar. Deze regels zijn verwerkt in de berekening op deze site. Voor hypotheken die afgesloten zijn voor 2013 verandert de hypotheekrenteaftrek niet door deze regel.

Hypotheekrenteaftrek in 2018

In 2018 daalt de hypotheekrenteaftrek voor het hoogste belastingtarief ten opzichte van 2017 met een half procentpunt naar 49,5%. Ieder jaar daarop daalt de de hypotheekaftrek weer met een half procentpunt tot uiteindelijk het tarief van de derde belastingschijf of minimaal 38%. De netto maandlasten worden dus ieder jaar hoger. De maatregel zal ook gelden voor bestaande hypotheken. Kijk op deze Rijksoverheid pagina voor meer informatie. Het huidige kabinet Rutte-III is overigens van plan om de aftrek van de hypotheekrente verder te verlagen. Het kabinet wil dit in stappen van 3 procentpunt per jaar totdat het basistarief bereikt is. Dit is nog niet definitief.

Alternatieve Hypotheeklasten Calculators

Wilt u de maandlasten berekenen van enkel een nog af te sluiten annuitaire of lineaire hypotheek, dan kunt u ook de Annuïtaire Hypotheek Maandlasten Calculator of de Lineaire Hypotheek Maandlasten Calculator gebruiken.