Hypotheek Maandlasten Berekenen - update voor 2016

Met de onderstaande hypotheek calculator kunt u online uw bruto en netto maandlasten berekenen inclusief de netto kosten van het eigenwoningforfait. Selecteer het door u gewenste hypotheek bedrag, woz waarde, de hypotheekvorm, het startjaar van de hypotheek, de looptijd en hypotheekrente. De maandlasten en totale hypotheeklasten worden direct berekend als u de gegevens invult. Voor de beleggingshypotheek kunt u ook het verwachte rendement aangeven. Daarnaast kunt u de hypotheek doorberekenen met rentewijzigingen, tussenstijds aflossen voor lineaire, annuitaire en aflossingsvrije hypotheken en extra inleg voor spaar- en beleggingshypotheken. Let op: bij de meeste hypotheekverstrekkers kunt u niet meer dan 10 tot 20% per jaar boetevrij aflossen. Daarnaast is extra inleg gebonden aan fiscale regels. Om een goed inzicht te krijgen in de netto maandlasten wordt u geadviseerd om de bruto inkomens correct in te vullen.

Maandlasten berekenen voor meerdere hypotheken

U kunt ervoor kiezen om een berekening te maken voor één, twee of drie hypotheken, zodat u bijvoorbeeld de maandlasten van een lening kunt berekenen die bestaat uit een verschillende hypotheekvormen met een verschillend startjaar, andere looptijd of hypotheekrente. U kunt dus bijvoorbeeld ook een verhuissituatie doorrekenen waarbij er een bestaande hypotheek wordt 'meegenomen' naar de volgende woning en er daarnaast nog een nieuwe hypotheek moet worden afgesloten. Selecteer bij Aantal (deel)hypotheken het gewenst aantal hypotheken waarmee u wilt gaan rekenen.

Hypotheekgegevens algemeen
Totaal hypotheekbedrag {{totaalHypotheek}}
Aantal (deel)hypotheken
WOZ waarde woning
Hypotheek 1
Hypotheekvorm
Hypotheekbedrag
Startjaar
Looptijd jaar
Rente % per jaar
Verwacht rendement % per jaar
Rente wijziging
Extra aflossing
Extra inleg
Hypotheek 2
Hypotheekvorm
Hypotheekbedrag
Startjaar
Looptijd jaar
Rente % per jaar
Verwacht rendement % per jaar
Rente wijziging
Extra aflossing
Extra inleg
Hypotheek 3
Hypotheekvorm
Hypotheekbedrag
Startjaar
Looptijd jaar
Rente % per jaar
Verwacht rendement % per jaar
Rente wijziging
Extra aflossing
Extra inleg
Bruto inkomen per jaar
Inkomen
Inkomen partner
  • Totaaloverzicht
  • Hypotheek 1
  • Hypotheek 2
  • Hypotheek 3

Toelichting op de hypotheeklasten berekeningen

Alle getoonde bedragen zijn schattingen inclusief het eigenwoningforfait (vanaf 2005 volgens de Wet Hillen). De getoonde maandlasten in de jaartabellen zijn de gemiddelden gedurende het jaar. De netto hypotheeklasten zijn gebaseerd op de Nederlandse belastingschalen en eigenwoningforfait regels van 2003 tot en met 2016. Voor de jaren vanaf 2017 worden de belastingschalen en regels van 2016 gebruikt bij de berekeningen, waarbij er is rekening gehouden met de jaarlijkse 0,5 procent hypotheekrenteaftrek vermindering voor de hoogste belastingschaal. Voor de jaren voor 2003 worden de belastingschalen en regels van 2003 gebruikt. Uitgangspunt is dat de hypotheeknemer(s) jonger is/zijn dan 65 jaar. De berekeningen zijn exclusief overlijdensrisicoverzekering en andere verzekeringen, provisies en verdere kosten. De regels over de maximale hypotheek worden buiten beschouwing gelaten, hiervoor kunt u de Maximale Hypotheek Calculator gebruiken.

Indien een hypotheek wordt afgesloten in 2013 of later, dan is de hypotheekrente alleen nog aftrekbaar als er tenminste annuïtair wordt afgelost. De hypotheekrente van een annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek blijft dus fiscaal aftrekbaar. De hypotheekrente is niet meer fiscaal aftrekbaar als er tijdens de hypotheek niet wordt afgelost, zoals bijvoorbeeld bij de aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek en beleggingshypotheek. Van de hypotheekrente die u aan uw hypotheekvertrekker betaalt, zult u niets meer via de belasting kunnen terugkrijgen. Dit akkoord is verwerkt in de berekening op deze site. Voor hypotheken die afgesloten zijn voor 2013 verandert de hypotheekrenteaftrek niet door deze regel.

Hypotheekrenteaftrek in 2016

In 2016 daalt de hypotheekrenteaftrek voor het hoogste belastingtarief met een half procentpunt naar 50,5 procent. Ieder jaar daarop daalt de de hypotheekaftrek weer met een half procentpunt tot uiteindelijk het tarief van de derde belastingschijf of minimaal 38 procent. De netto maandlasten worden dus ieder jaar hoger. De maatregel zal ook gelden voor bestaande hypotheken. Voor de hypotheekrenteaftrek in andere belastingschalen zijn er tot nu toe geen veranderingen gepland. Kijk op deze Rijksoverheid pagina voor meer informatie.