Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is de waarde van een woning volgens de gemeente waarin de woning staat. Deze waarde waarde kan afwijken van de verkoopprijs van een woning. De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt voor het bepalen van de hoogte van het eigenwoningforfait waarover u belasting moet betalen. Daarmee heeft de WOZ-waarde ook invloed op de uiteindelijke netto hypotheek maandlasten.

Bepaling hoogte WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt ieder jaar voor elke woning vastgesteld door de gemeente naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde van de woning loopt dus een jaar achter op de huidige prijsontwikkelingen. Bij vaststelling van de WOZ-waarde wordt er vooral gekeken naar verkoopwaardes van soortgelijke verkochte woningen in hetzelfde gebied. Iedere eigenwoningbezitter ontvangt aan het begin van het jaar een WOZ-beschikking waarin de WOZ-waarde van de woning wordt vermeld en hoe deze werd vastgesteld. De WOZ-beschikking is 1 jaar geldig. Mocht de WOZ-waarde te hoog uitvallen, dan kan de eigenwoningbezitter een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Indien deze in het gelijk wordt gesteld, dan moet WOZ-waarde opnieuw worden bepaald.

Actuele WOZ-waarde opvragen

U kunt de actuele WOZ-waarde van woningen opvragen via het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid. U kunt alleen de waarde van de woningen opvragen die in gemeentes staan welke zijn aangesloten op het Landelijke Voorziening WOZ. U kunt op de lijst van aangesloten gemeentes bekijken of uw gemeente erbij staat.