Hypotheekrenteaftrek en andere belastingmaatregelen

Op deze pagina vindt u informatie over de hypotheekrenteafrek, eigenwoningforfait en de wet Hillen.

Hypotheekrenteaftrek - minder belasting betalen

De jaarlijkse hypotheekrente die moet worden betaald kan in veel gevallen worden afgetrokken van uw inkomen in box 1 voor de belastingopgave. Dit kan als de hypotheek is afgesloten voor het hoofdverblijf van de hypotheeknemer(s) en de hypotheek bestemd is voor aanschaf, verbetering of onderhoud van de woning. Indien dit het geval is, hoeft er dus flink minder inkomstenbelasting worden betaald. Een voorbeeld: een persoon betaalt 12.000 euro per jaar aan hypotheekrente en heeft een inkomen van 35.000 euro bruto per jaar. Deze persoon hoeft dan alleen inkomstenbelasting te betalen over 35.000-12.000 = 23.000 euro, als alle andere belastingregels buiten beschouwing worden gelaten. Over 12.000 euro hoeft dus geen belasting te worden betaald. Dit scheelt dus aanzienlijk. Hoe meer hypotheekrente er moet worden betaald, hoe groter het voordeel. Daarom zijn hypotheekvormen waarbij niet tussentijds wordt afgelost aantrekkelijk: de hypotheekrente die moet worden betaald daalt niet gedurende de looptijd en dus kan er maximaal hypotheekrente worden afgetrokken van het inkomen gedurende de looptijd.

Gewijzigde regelgeving voor hypotheekrenteaftrek in 2013

In 2013 is de volgende regel in werking getreden die de hypotheekrenteaftrek beperkt: indien een hypotheek wordt afgesloten in 2013 of later, dan is de hypotheekrente alleen nog maar aftrekbaar als er tenminste annuïtair wordt afgelost. De hypotheekrente van een annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek blijft dus fiscaal aftrekbaar. De hypotheekrente is niet meer fiscaal aftrekbaar als er tijdens de hypotheek niet wordt afgelost, zoals bijvoorbeeld bij de aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek en beleggingshypotheek. Indien een hypotheek van voor 2012 wordt overgesloten in of na 2013, dan is de hypotheekrente voor de drie bovengenoemende hypotheken nog steeds aftrekbaar.

Eigenwoningforfait - extra belasting betalen

Indien u een eigen woning bezit, dan moet een extra bedrag optellen bij uw inkomen in box 1 voor de belastingopgave: het eigenwoningforfait. Over dit bedrag moet u vervolgens inkomstenbelasting betalen. Het vermindert dus het uiteindelijke belastingvoordeel dat u krijgt met de hypotheekrenteaftrek. De hoogte van het eigenwoningforfait is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning die het hoofdverblijf is. De WOZ waarde van de woning wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. U kunt de hoogte van het eigenwoningforfait kunt u berekenen met de Eigenwoningforfait Berekenen Rekenmodule.

Wet Hillen - geen extra belasting betalen bij lage hypotheekschuld

In 2005 is de wet Hillen van kracht geworden. Bij een zeer lage of geen hypotheek is het voordeel van de hypotheekrenteaftrek lager dan de extra belasting die moet worden betaald vanwege het eigenwoningforfait. In principe zou er bij een zeer lage of geen hypotheek dus meer belasting betaald moeten worden. Dit is een vreemde situatie, waaraan de wet Hillen een einde heeft gemaakt. Deze wet heeft een extra aftrekpost geintroduceerd voor woningbezetters waarvan de hypotheekrenteaftrek lager is dan het eigenwonigforfait. De hoogte van de afrekpost is gelijk aan het verschil tussen de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. Kortom, de hypotheekrenteaftrek valt precies weg tegen het eigenwoningforfait. U heeft geen voordeel meer van de hypotheekrenteaftrek, maar hoeft ook geen extra belasting te betalen van het eigenwoningforfait.

Verlaging Hypotheekrenteaftrek hoogste belastingschaal in 2022

In 2022 daalt de hypotheekrenteaftrek voor de hoogste belastingschaal ten opzichte van 2021 met drie procentpunt naar 40%. In 2023 is de hypotheekrenteaftrek 37,10% voor het hoogste belastingtarief. De netto maandlasten worden dus ieder jaar hoger. U kunt de gevolgen van deze maatregel berekenen op deze site.