Executiewaarde en restschuld berekenen

Met de onderstaande calculator kunt u de executiewaarde van uw woning en de eventuele restschuld berekenen. Om de restschuld te berekenen moet u de resterende hypotheekschuld invullen. Dit is de huidige hypotheekschuld verminderd met een eventueel opgebouwd bedrag bijvoorbeeld een spaarhypotheek polis. Een negatieve restschuld betekent dat u geld overhoudt nadat de resterende hypotheekschuld is terugbetaald. Let op: er kunnen dan nog bijkomende kosten zijn die ook nog moeten worden betaald. Voor meer informatie over de executiewaarde, zie onderaan deze pagina.

Gegevens voor berekening
Marktwaarde woning
Executiewaarde percentage %
Resterende hypotheekschuld
Executiewaarde en restschuld
Executiewaarde
Restschuld

Executiewaarde woning

De executiewaarde is het bedrag wat een woning oplevert bij een gedwongen verkoop op een veiling. Normaal bedraagt de executiewaarde ongeveer 80 tot 90% van de huidige marktwaarde van de woning. Bij slechte marktomstandigheden kan de executiewaarde dalen tot 60-70% van de marktwaarde. Een gedwongen verkoop komt meestal doordat men de hypotheeklasten voor een langere tijd niet meer kan betalen en er geen oplossing kan worden gevonden om de onstane betalingsachterstand weg te krijgen. De opbrengst van de executieverkoop wordt gebruikt om de hypotheekschuld terug te betalen aan de hypotheekverstrekker. Bij een executieverkoop is er een grote kans dat de schuld niet volledig kan worden terugbetaald, aangezien de woning vaak minder opbrengt dan de resterende hypotheekschuld. Men blijft dan alsnog met een restschuld zitten.